• 03 Ιαν, 2017
  • Network

Project Περιγραφή

Τον Νοεμβριο του 2016 η QuadraWeb ανέλαβε και διεκπαιρέωσε τη δομημένη καλωδίωση και τη διασύνδεση τριών ορόφων στο κτήριο του Δημαρχείου του Δήμου Σπατών-Αρτέμιδος. Αρχικά τοποθετήθηκαν καμπίνες Rack και εγκαταστάθηκαν Switches και Patch Panels στις περιοχές που ήταν απαραίτητο, στη συνέχεια πιστοποιήθηκαν όλες οι συνδέσεις , καλώδια  και οπτικές ίνες με σύγχρονα μηχανήματα και κατατέθηκε η σχετική μελέτη και ο σχεδιασμός.