Η παρούσα ειδοποίηση εξηγεί πώς συμμορφωνόμαστε με τον νόμο περί προστασίας δεδομένων και ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τη χρήση του συστήματος βιντεοεπιτήρησης.
Αναφορές σε εμείς, εμάς ή μάς σε αυτήν την ειδοποίηση απορρήτου αφορούν την Quadraweb P.C. (Quadraweb Private Company, και κάθε μία από τις άμεσες και έμμεσες θυγατρικές της και διαδόχους, με την επωνυμία «Quadraweb»). Λεπτομέρειες για την εταιρική μας οντότητα:
Quadraweb Web Development & Software Engineering Ι.Κ.Ε. είναι μία εταιρεία που έχει συσταθεί στην Ελλάδα. ΑΦΜ: 800678425 Καταχωρημένη έδρα: Λ. Ανδρέα Συγγρού 137, 17121, Ν. Σμύρνη, Ελλάδα.
Για τους σκοπούς της προστασίας δεδομένων, το τμήμα της Quadraweb P.C. θα είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας οποιασδήποτε από τις προσωπικές πληροφορίες που έχει καταγράψει το σύστημα βιντεοεπιτήρησης.
1. Ποιες πληροφορίες μπορούμε να διατηρήσουμε / επεξεργαστούμε που σχετίζονται με εσάς;
Μπορούμε να συλλέξουμε από εσάς βίντεο και φωτογραφίες που σας χαρακτηρίζουν αν βρίσκεστε στο οπτικό πεδίο οποιουδήποτε από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης μας. Αυτές οι προσωπικές πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν τις δραστηριότητές σας, το πρόσωπό σας, τα στοιχεία του αυτοκινήτου σας και άλλες οπτικές πληροφορίες για εσάς που καταγράφονται στο σύστημα βιντεοεπιτήρησης. Μπορούμε επίσης να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς.
2. Τι κάνουμε με τα προσωπικά σας δεδομένα;
Ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων θα συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με το σύστημα βιντεοεπιτήρησης και θα το χρησιμοποιήσουμε για τους ακόλουθους σκοπούς:
• Για την πρόληψη και τον εντοπισμό εγκλημάτων
• Για αποδεικτικά στοιχεία σε οποιαδήποτε αστική ή ποινική διαδικασία
• Για βοήθεια σε έρευνες
• Για την ασφάλεια αγαθών & προσώπων
• Για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε ερωτημάτων, παραπόνων ή αιτημάτων
• Για την διατήρηση αρχείων
Εκτός από τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία, όλα τα παραπάνω είναι επίσης εύλογοι λόγοι για να χρησιμοποιήσουμε και να αποθηκεύσουμε προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς και οι οποίες καταγράφονται στο σύστημα βιντεοεπιτήρησης και τα έννομα συμφέροντά (Αρ.6 (στ)) αποτελούν τη νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικές πληροφορίες.
Μπορούμε να ανωνυμοποιήσουμε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία που διαθέτουμε στο σύστημα βιντεοεπιτήρησης (έτσι ώστε να μην σας εντοπίζει άμεσα, για παράδειγμα καλύπτοντας το πρόσωπό σας) και συνεπώς δεν παύει να είναι τα προσωπικά σας στοιχεία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ανώνυμες πληροφορίες για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
3. Με ποιους μπορεί να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τους ακόλουθους αποδέκτες:
• Προμηθευτές, παροχείς υπηρεσιών και σύμβουλοι μας: να διαχειριστούν και να χειριστούν το σύστημα βιντεοεπιτήρησης ως επεξεργαστή δεδομένων μας, αλλά και εταιρείες που μας παρέχουν νομικές συμβουλές, συμβουλές σε θέματα ιδιοκτησίας και ασφάλισης
• Από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας: οι οποίοι από κοινού χειρίζονται και συντηρούν το σύστημα βιντεοεπιτήρησης
• Αστυνομία και άλλες νομικές υπηρεσίες: να ασκούν την αστυνόμευση, να βοηθούν τις έρευνες, να εντοπίζουν τους αγνοούμενους και να διερευνούν εγκληματικές ενέργειες.
• Υπηρεσίες ασφαλείας: όπου αυτό είναι απαραίτητο για θέματα εθνικής ασφάλειας.
• Άτομα που τραυματίστηκαν, επιτέθηκαν ή έχουν υποστεί βλάβη ή κλοπή περιουσίας και οι ασφαλιστικοί φορείς τους: για να τους βοηθήσουν σε οποιαδήποτε έρευνα, ποινική ή αστική δίωξη
• Άτομα που έχουν εμπλακεί σε τροχαία ατυχήματα και τους ασφαλιστικούς τους φορείς: να βοηθούν σε ασφαλιστικές αξιώσεις, σε νομικές αξιώσεις και σε έρευνες.
Δεν αποκαλύπτουμε προσωπικές πληροφορίες σε κανέναν άλλο εκτός από όσους αναφέρονται παραπάνω εκτός εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να το πράξουμε. Δεν πουλάμε τα δεδομένα σας.
4. Μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων διεθνώς
Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς δεν μεταφέρονται ή αποθηκεύονται σε χώρες εκτός Ελλάδος ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα.
Οι διευθύνοντες σύμβουλοι μας και άλλα άτομα που εργάζονται για εμάς μπορούν σε περιορισμένες περιπτώσεις να έχουν πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες εκτός Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν βρίσκονται σε επαγγελματικό ταξίδι στο εξωτερικό εκτός Ελλάδος ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν το κάνουν, θα χρησιμοποιούν τα μέτρα ασφαλείας μας και θα υπόκεινται στις συμφωνίες τους με εμάς που υπόκεινται στον Ελληνικό δίκαιο και τις ίδιες νομικές διασφαλίσεις που θα ισχύουν για την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα εντός Ελλάδος.
Σε περιορισμένες περιπτώσεις, οι άνθρωποι στους οποίους ενδέχεται να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης, όπως αναφέρεται στο τμήμα 3 παραπάνω, ενδέχεται να βρίσκονται εκτός Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα επιβάλλουμε οποιεσδήποτε νομικά απαιτούμενες προστασίες στις προσωπικές πληροφορίες όπως απαιτεί ο νόμος προτού αποκαλυφθεί.
Εάν χρειάζεστε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις για οποιοδήποτε από τα παραπάνω, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία στην ενότητα "Επικοινωνία" παρακάτω.
5. Πόσο καιρό κρατάμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για περίπου 30 ημέρες μετά την πραγματοποίηση της εγγραφής. Μετά από αυτό το διάστημα η εγγραφή που είναι αποθηκευμένη στο σκληρό δίσκο του συστήματος βιντεοεπιτήρησης θα αντικατασταθεί. Ωστόσο, εάν λάβουμε μια ερώτηση σχετικά με μια συγκεκριμένη εγγραφή στον σύστημα βιντεοεπιτήρησης τότε θα διατηρήσουμε εκείνο το μέρος της εγγραφής μέχρις ότου δεν απαιτείται πλέον. Η περίοδος αυτή μπορεί να ποικίλλει, καθώς εξαρτάται από τις περιστάσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης, αλλά για ποινικές ή αστικές διώξεις, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι τα προσωπικά στοιχεία διατηρούνται μόνο μετά την εκδίκαση της υπόθεσης και τυχόν προσφυγές, που μπορεί να είναι πολλά χρόνια. Μόλις δεν απαιτείται πλέον, θα διαγράψουμε τις προσωπικές πληροφορίες
Τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα
Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα:
• Το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών
• το δικαίωμα πρόσβασης στις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς
• το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς
• το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών σε ορισμένες περιορισμένες περιπτώσεις
• το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας πληροφοριών όταν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις
• το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων
• το δικαίωμα να ζητήσουμε να μεταφέρουμε στοιχεία των δεδομένων σας είτε σε εσάς είτε σε άλλο πάροχο υπηρεσιών
• το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε ορισμένες αυτοματοποιημένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων χρησιμοποιώντας τα προσωπικά σας στοιχεία
Θα πρέπει να σημειώσετε ότι ορισμένα από αυτά τα δικαιώματα ενδέχεται να μην ισχύουν πάντοτε καθώς έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις και εξαιρέσεις που ισχύουν γι 'αυτά και ενδέχεται να μην ισχύουν για προσωπικά δεδομένα που έχουν καταγραφεί και αποθηκευτούν στο σύστημα βιντεοεπιτήρησης και επίσης άλλα από αυτά τα δικαιώματα δεν θα έχουν σχέση με την προσωπική πληροφορίες αποθηκεύονται σε ένα σύστημα βιντεοεπιτήρησης.
Δεν υπάρχει καμία νομική, συμβατική ή άλλη απαίτηση ή υποχρέωση για εσάς να παρέχετε στο σύστημα βιντεοεπιτήρησης με τα προσωπικά σας στοιχεία.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματά σας μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της αρχής προστασίας δεδομένων: http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,124762&_dad=portal&_schema=PORTAL
Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα ή εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που αναφέρονται στην ενότητα "Επικοινωνία" παρακάτω
6. Αλλαγές στην πολιτική
Ενδέχεται να ενημερώνουμε την παρούσα πολιτική απορρήτου κατά διαστήματα. Ενθαρρύνεστε να ελέγχετε τακτικά για τυχόν ενημερωμένη έκδοση αυτής της πολιτικής απορρήτου
7. Επικοινωνία
Σε περίπτωση οποιουδήποτε ερωτήματος ή καταγγελίας σε σχέση με τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για εσάς ή εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες ή να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο gdpr@quadraweb.gr ή γραπτώς στην διεύθυνση Λ.Συγγρού 137, 17121, Ν. Σμύρνη, Ελλάδα – Quadraweb.