Ασύρματη Δικτύωση

Ελευθερωθείτε από την δέσμευση των καλωδίων οπτικής  ίνας ή από χαλκό και μπείτε στο δίκτυο του γραφείου σας ασύρματα! Εγκαταστήστε ένα ιδιωτικό ασύρματο δίκτυο για την επιχείρησή ή του γραφείου σας.

Ασύρματα Δίκτυα

Ως ασύρματο δίκτυο χαρακτηρίζεται το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, συνήθως τηλεφωνικό ή δίκτυο υπολογιστών, το οποίο χρησιμοποιεί, ραδιοκύματα ως φορείς πληροφορίας. Τα δεδομένα μεταφέρονται μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, με συχνότητα φέροντος η οποία εξαρτάται κάθε φορά από τον ρυθμό μετάδοσης δεδομένων που απαιτείται να υποστηρίζει το δίκτυο. Η ασύρματη επικοινωνία, σε αντίθεση με την ενσύρματη, δεν χρησιμοποιεί ως μέσο μετάδοσης κάποιον τύπο καλωδίου. Σε παλαιότερες εποχές τα τηλεφωνικά δίκτυα ήταν αναλογικά, αλλά σήμερα όλα τα ασύρματα δίκτυα βασίζονται σε ψηφιακή τεχνολογία και, επομένως, κατά μία έννοια, είναι ουσιαστικώς δίκτυα υπολογιστών.

Είδη Ασυρμάτων Δικτύων
Στα ασύρματα δίκτυα εντάσσονται τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, οι δορυφορικές επικοινωνίες, τα ασύρματα δίκτυα ευρείας περιοχής WWAN, τα ασύρματα μητροπολιτικά δίκτυα (WMAN), τα ασύρματα τοπικά δίκτυα WLAN και τα ασύρματα προσωπικά δίκτυα WPAN. 

 

Πλεονεκτήματα Ασύρματης Δικτύωσης

  • Φορητότητα στους χώρους.
  • Δυνατότητα δημιουργίας Δικτύου σε μέρη που δεν είναι δυνατη η χρήση καλωδίων.
  • Ευκολία χρήσης λόγω υπαρξης WiFi  σε όλο και περισσότερες συσκευές  για απευθείας σύνδεση σε ένα ασύρματο δίκτυο LAN.
  • Πρόσβαση στο διαδίκτυο από οποιοδήποτε χώρο. Άυξηση της παραγωγικότητας στον εργασιακό χώρο.
  • Ασφάλεια , τα σύγχρονα δίκτυα παρέχουν πολλές αασφαλιστικες δικλείδες 
  • Οικονομίας λόγω μη ύπαρξης καλωδίων και λιγότερης εργασίας

Ασύρματα δίκτυα μπορούν να εγκατασταθούν σε εταιρείες γα την κοινή χρήση συσκευών (εκτυπωτικών μηχανημάτων) , σε χώρους εστίασης, καφετέριες, ξενοδοχειακές μονάδες, κ.α..

Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τους Μηχανικούς της εταιρείας μας.